Tag: موفقیت،مطالعه

تصمیمی جدی، برنامه‌ای متناسب، اراده‌ای قوی

شاید تا به حال از عناصر موفقیت و موارد مرتبط با آن مطالب زیادی فرا گرفته باشید؛ مواردی که می‌توانند شما را متحول سازند. هر کدام را از تجربه‌ی چندین و چندساله‌ی اطرافیان درمیابید؛ راهی که دبیر مدرسه در اختیارتان قرار می‌دهد، مسیری که خانواده آن را روشن می‌بیند، موفقیتی که مشاور و پشتیبانتان از آن صحبت می‌کند یا این‌که در مقاله‌ای مشاوره‌ای در ارتباط با راهکارهای مختلف مطالعه می‌کنید.

آیا فقط گوش دادن به آن‌ها یا خواندن مطالب اکتفا می‌کند؟ چرا با این‌که می‌دانید می‌توانید شرایط را بهتر از حال و گذشته کنید، شتابتان را در این مسیر بیش‌تر نمی‌کنید؟ مگر نه این‌که در راستای موفقیت و پیشرفت روزافزون، حس جاه‌طلبی شما همیشه روشن است و به فکر پله‌های ترقی هستید؟ پس چرا تغییر را ایجاد نمی‌کنید؟

95

ادامه نوشته