Tag: موفّقیّت در کنکور سراسری

پیام روز: برنامه بریز ، خوشحال نباش!

سلام

حتّی اگر بارها و بارها آزمون آزمایشی داده باشی ، اوّلین آزمونی که در دوران آماده‌سازی برای آزمون سراسری برگزار می‌کنی حسّ و حال دیگری دارد. حسّی مثل این‌که چیزی را برای اوّلین بار در زندگی‌ات تجربه می‌کنی.

اصلا به این موضوع به این کاری ندارم که هدف تو از شرکت در آزمون آزمایشی چه بوده‌است ، امّا هدف اغلب داوطلبان این است که آموخته‌ها و دانسته‌های خود را در شرایطی مشابه با جلسه کنکور بسنجند و بفهمند که چه مقدار از درس‌هایی را که قرار بوده است مطالعه کنند ، یادگرفته‌اند.

images

ادامه نوشته