Tag: نوروز سال 97

نوروز متفاوت امسال من کنکوری ۹۷!

نوروز امسال برای شما کمی متفاوت است .

نوروز امسال در کنار هفت سین ما کنکور هم وجود دارد و به نوروز ما رنگ و بوی خاصی می دهد . امسال علاوه بر انجام سنت های نوروز، نوروز کنکوری را تجربه خواهید کرد .

حتما و بدون شک همه شما داوطلبان کنکور سراسری این اصل مهم پذیرفته اید که امسال مهمترین وظیفه ای که بر عهده دارید تلاش بی وقفه برای کنکور و برنامه ریزی هوشمندانه برای رسیدن به موفقیت در آن است و هیچ فرصتی را برای رسیدن به آن مهم نباید از دست داد .

images

ادامه نوشته