Tag: هدف،موفقیت،نوشتن

بیایید بنویسیم!!

کسی که می خواهد پیروز باشد و در زندگی خود موفق باشد , باید برای خود هدف تعیین کند , برای دستیابی به آن هدف برنامه ریزی کند و با تمام انرژی به سوی آن حرکت کند.

مشخص بودن هدف مهم ترین وسیله برای افزایش کارایی فردی است.یکی از دلایلی که بعضی افراد زودتر و سریعتر کارهایشان را انجام می دهند , این است که از اهداف و نیازهای خود آگاهی کامل دارند.

بعضی از افراد ساعت ها فکر می کنند ,  بدون اینکه در روز کار مفیدی انجام دهند؛ چرا که افکار آنها نظم یافته نیست و در نتیجه بدلیل این عدم هماهنگی و نداشتن نظم ذهنی , نمی دانند دقیقا چه می خواهند . بنابراین کارهای خود را به تعویق می اندازند و در انجام آن تنبلی می کنند.

pp

ادامه نوشته