Tag: هلن کلر

سخت کوشان: نگاهی به زندگی هلن کلر، نویسندۀ نابینا و ناشنوا: آموختم از آنچه که دارم، راضی باشم

تصور کنید که مه غلیظی دریا را پوشانیده است؛ گویی که ظلمت سپیدی همه جا را در برگرفته است و شما سوار بر یک کشتی بزرگ هستید که در میان اشتیاق و بی‌تابی مسافران، محتاطانه به سوی ساحل راه می‌گشاید. آیا هرگز در چنین حالی در دریا بوده­اید؟ پیش از آنکه آموزشم را شروع کنم، مانند آن کشتی بودم؛ با این تفاوت که نمی­ دانستم ساحل کجاست؟
 
مهم‌ترین روز زندگی­ام، که همیشه آن را به خاطر دارم، روزی است که با آموزگارم، خانم "آن مانسفیلد سالیوان" ملاقات کردم. به یاد دارم که سه ماه قبل از هفت سالگی­ ام بود. در بعد از ظهر آن روز هیجان انگیز، از رفت و آمدها و کارهای شتاب­زدۀ مادرم و سایرین، حدس زدم که چیز غیر مترقبه­ ای در حال وقوع است؛ بنابراین، به طرف در رفتم و در کنار پله ها به انتظار ایستادم. آفتاب بعد از ظهر از بین پیچک­ هایی که دالان را پوشانده بود، به درون می­خزید و من می­توانستم گرمی آن را روی صورتم احساس کنم. انگشت­هایم برگ­ها و گل­های آشنایی را که قسمتی از بهار بودند، لمس می­کردند. هفته­ ها بود که احساس خشم و دلتنگی می­کردم و اینک خسته و ساکت بودم و نمی­دانستم که آینده چه سرنوشتی برایم رقم خواهد زد.
احساس کردم که کسی به سویم می­آید. اول فکر کردم که مادرم است؛ بنابراین، دست­هایم را به طرفش دراز کردم و کسی دستم را گرفت، بعد مرا به سوی خود کشید و در آغوشم گرفت؛ او آمده بود تا دنیا را برایم روشن‌تر کند و مهم‌تر از آن، دوستم بدارد.
 
یک روز وقتی که داشتم با عروسک تازه­ام بازی می­کردم، خانم سالیوان، عروسک قدیمی­ام را نیز به من داد؛ سپس کلمۀ عروسک را در دستم هجّی کرد و کوشید تا به من بفهماند که عروسک به هر دوی آنها گفته می‌شود. پیش از آن، در همان روز ، ما در مورد واژه­ های "فنجان" و "آب" با هم کلنجار رفته­ بودیم. من قادر نبودم که تفاوت بین این دو واژه را بفهمم. در طول روز، آموزگارم، گاه و بی‌گاه، مسالۀ فنجان و آب را مطرح کرد. او شکیبا بود، ولی من نبودم. از اینکه نمی­ توانستم تفاوت واژه­ها را بفهمم، خیلی خشمگین شده بودم؛ به نحوی که عروسک تازه­ام را به زمین زده و شکستم. حتی پس از اینکه خشمم نیز فروکش کرد، از کاری که کرده بودم، متاسف نبودم؛ زیرا در دنیای تاریک و بی­روحی که زندگی می­کردم، جایی برای دوست­ داشتن چیزی وجود نداشت.
index