Tag: کتاب تست استاندارد

آشنایی با مسیر موفقیت

چه‌قدر نسبت به خود و وضعیت تحصیلی خود آشنایی دارید؟

استعداد شما در فراگیری مباحث کدام یک از درس ها بهتر است؟

آیا نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی می شناسید؟

تا به حال برای داشتن یک برنامه‌ی مطالعاتی جامع و منظم اقدام کرده‌اید؟

اگر یک برنامه‌ی مطالعاتی مناسب دارید تا کنون چه‌قدر در درس‌ها پیشرفت داشته‌اید؟

با فکر کردن به این سؤالات و رسیدن به پاسخ آن‌ها می‌توانید به یک شناخت کافی نسبت به خود برسید که این کار اولین و در واقع مهمترین گام برای رسیدن به موفقیت است؛ زیرا داوطلبانی که نسبت به وضعیت مطالعاتی و تحصیلی خود شناخت کامل‌تری دارند می‌توانند برای خود با تمرکز و دقت بیش‌تری برنامه‌ریزی کرده و مطمئناً در نهایت به عملکرد مناسبی دست پیدا کنند.

پس از رسیدن به این شناخت داوطلب باید ابزارهای پیرامون خود را برای داشتن زمان مطالعاتی با کیفیت مناسب با دقت بررسی کند. آیا شما نسبت به این ابزارها شناخت کافی دارید؟

images

ادامه نوشته