Tag: کنکور،آزمون آزمایشی

ویژگی‌های دانش‌آموزان برتر

1.    برنامه‌ی آزمون آزمایشی خود را بدانید.

شناخت و مطالعه‌ی دقیق برنامه‌ی مطالعاتی آزمون آزمایشی یکی از ویژگی‌های دانش‌آموزان برتر است. آن‌ها با علم و آگاهی، تحلیل دقیقی از آن دارند و می‌دانند نقشه‌ی راهشان چگونه است.

2.     نمره‌های‌تان را بدانید.

انسان‌های موفق همواره نیمه‌ی پر لیوان را می‌بینند و به نقاط قوت و پایدار خود توجه بیش‌تری می‌کنند. لازم است همراه با اولیای‌تان نمره‌‌های کارنامه‌ی خود را با دقت تمام تحلیل کرده و در دفتر برنامه ریزی خود وارد نمایید.

3.    به پدر و مادر خودتان بگویید که معلمتان در مدرسه کدام مبحث را درس داده است. با این کار نتیجه‌ی بهتری می‌گیرید؛ زیرا وضوح و شفافیت دارید.یکی از ویژگی‌‌های مؤثر و مهم رتبه‌های برتر گفت‌وگو و تأمل با اولیاست که بسیار کارگشا و راهبردی است.

شما کدام‌یک از ویژگی‌های رتبه‌‌های برتر را دارید؟

43

منبع:kanoon.ir