Tag: کنکور،برنامه ریزی

راه دانشگاه (5) – برنامه‌ریزی و اجرا

در مقاله‌ی قبلی راجع به برنامه‌ریزی روزانه صحبت کردیم. قرار شد بدانیم چرا برنامه‌ریزی برای روزهای ایام هفته، آن هم در یک روز اشتباه است. به این دلیل که شما هیچ علمی نسبت به روزهای آینده‌ی خود ندارید و فقط می‌توانید برای فردا برنامه‌ریزی کنید. لابد می‌پرسید چه اشکالی دارد؟

اشکالش این است که وقتی در آغاز هفته طوری برنامه‌ریزی می‌کنید که ساعت مطالعه‌ی 5 روز آینده را هم به طور دقیق مشخص کرده‌اید، ممکن است دقیقاً 5 روز دیگر در همان ساعت مسئله یا اتفاقی پیش آید که نتوانید درسی را که مشخص کرده‌اید، بخوانید و در نتیجه ناامید و سرخورده می‌شوید؛

aass

ادامه نوشته