Tag: کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور

تا کنکور…

عملکرد این دو هفته باقی مانده تا زمان برگزاری آزمون سراسری را می توان به دو قسمت مهم تقسیم کرد :

  • مرور آموخته ها

  • آرامش خاطر و اعتماد به نفس

این نکته بسیار مهم و کلیدی را به خاطر داشته باشید که الان زمان مطالعه ی مباحث جدید نیست و شما بایستی آموخته های تان را به منظور افزایش بازده، به خوبی مرور و تثبیت کنید.

در کنار این مسئله داشتن اطمینان خاطر و اعتماد به نفس مهم و کلیدی است. چرا که آرامش و نظم ذهنی باعث افزایش توانایی در انتقال مطالب مطالعه و منظم شده در ذهن می شود. به عبارتی داشتن آرامش در جلسه به شما کمک می کند تا راندمان پاسخگویی تان افزایش یابد.در مرور درس ها توجه کنید که منبع اصلی شما سوالات کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور سالهای گذشته باشد.

images