Tag: یادگیری،درس

روشی برای افزایش دقت، قدرت و سرعت یادگیری

دانش‌آموزی از من سؤال کرد: «چگونه درس هر روز را در همان روز بخوانم؟ اصلاً فایده‌ی این روش درس خواندن چیست؟ تا چه مدت‌زمانی می‌توانم این روش را اجرا کنم؟ آیا با وجود امتحانات هفتگی و ماهانه‌ی مدرسه، باز هم می‌توانم درس هر روز را در همان روز بخوانم؟»

من از او سؤال کردم: «آیا تا کنون این روش را اجرا کرده‌ای؟»

او پاسخ داد: «بلی؛ ولی پایداری آن فقط تا دو هفته بود و با اولین امتحانی که معلم از ما گرفت، روش درس خواندن من هم تغییر کرد و دیگر نتوانستم این روش را اجرا کنم.»

از او خواستم روش مطالعه‌ی خود در آن دو هفته را توضیح دهد. با توضیحاتی که ارائه داد متوجه شدم که او تصور می‌کند هر درسی را که می‌خواهد در همان روز مطالعه کند باید کامل یاد بگیرد و به تعداد کافی تمرین تشریحی و تست برای درس‌هایی که در همان روز می‌خواند، حل کند.او روش درستی را برای مطالعه انتخاب نکرده بود و با زیاد شدن حجم درس‌ها، نتوانسته بود این روش را خوب اجرا کند.

88

ادامه نوشته